xem tuổi xông nhà năm đinh đậu cho tuổi dậu

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945

Ất Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mùi, Tân Sửu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 

Quý Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Tân Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Mão, Quý Mão, Ất Sửu, Ất Mùi nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Kỷ Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Mão, Ất Mão nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi đinh dậu sinh năm 1957

Đinh Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Quý Mão, Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi nên cũng không phải là