tuổi xông đất đầu năm

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 

Bính Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947

Đinh Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Ất Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Tỵ, Quý Tỵ, Tân Hợi nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 

Quý Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 

Tân Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Tỵ, Ất Tỵ, Ất Hợi nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959

Kỷ Hợi khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946

Bính Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý, Nhâm Tuất nên cũng không

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 

Giáp Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Canh Thìn, Nhâm Thìn, Canh Tuất nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 

Nhâm Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thìn, Bính Thìn, Bính Dần, Bính Thân nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 

Canh Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Mậu Thìn, Giáp Thìn, Giáp Tuất nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958

Mậu Tuất khắc hàng Can, hàng Chi: Canh Thìn, Bính Thìn nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945

Ất Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mùi, Tân Sửu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 

Quý Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Đinh Mão, Tân Mão, Đinh Dậu nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981

Tân Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Mão, Quý Mão, Ất Sửu, Ất Mùi nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969

Kỷ Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Mão, Ất Mão nên cũng không phải là những đối tượng hợp