Speleotherapy

Tác dụng không khí trị liệu (Speleotherapy) của đá muối

Speleotherapy

Các bệnh về da, về hô hấp và bệnh phổi từ trước tới nay vốn thuộc loại khó chữa. Lựa