phòng thờ đặt ở đâu

Rước lộc để đón giàu sang nhanh chóng nếu đặt tủ lạnh ở vị trí này

– Vị trí đặt tủ lạnh nên phù hợp với ngũ hành của các thành viên. Khi tủ lạnh đã

Tại sao cửa sổ nên quay về hướng Đông?

1. Phía đông dương khí tràn đầy, trong phong thuỷ học gọi là “Tử khí Đông lao” (khí tím từ