phòng khách nhà ống có cầu thang

Cầu thang đóng vai trò như xương sống trên cơ thể nhà bạn

Cầu thang có sự liên hệ mật thiết với cửa cái. Theo quan niệm của phong thuỷ, vị trí cửa

Theo phong thủy học, thì ngôi nhà cần phải có chỗ tựa hai bên mới tốt.

Bên trái bên phải ở đây chính là đại diện cho quý nhân, và người ở giữa được bạn bè