chọn tuổi xông nhà năm đinh đậu cho tuổi dần

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 

Bính Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950

Canh Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 

Bính Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1938 

Mậu Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Thân, Canh Thân nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 

Giáp Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Bính Thân, Mậu Thân, Canh Ngọ, Canh Tý nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962

Nhâm Dần khắc hàng Can, hàng Chi: Bính Thân, Canh Thân, Bính Dần nên cũng không phải là những đối