chọn tuổi xông đất năm 2017 cho tuổi tý

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953

Quý Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Hợi, Đinh Hợi, Đinh Mão nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941 

Tân Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 

Kỷ Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Hợi, Đinh Hợi nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 

Đinh Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Mùi, Quý Sửu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965

Ất Tỵ khắc hàng Can, hàng Chi: Tân Hợi, Quý Hợi, Tân Tỵ nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 

Mậu Tý khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Ngọ, Bính Ngọ nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Tý sinh năm 1936 

Bính Tý khắc hàng Can, hàng Chi: Canh Ngọ, Mậu Ngọ nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 

Bước thứ hai là ưu tiên những người có nhiều yếu tố hợp nhất. Ngoài ra, bạn nên chọn những

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960

Bước thứ hai là ưu tiên những người có nhiều yếu tố hợp nhất. Ngoài ra, bạn nên chọn những