chọn người xông nhà đầu năm 2017

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi đinh dậu sinh năm 1957

Đinh Dậu khắc hàng Can, hàng Chi: Quý Mão, Ất Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 1944

Giáp Thân khắc hàng Can, hàng Chi: Bính Dần, Mậu Dần, Canh Ngọ, Canh Tý nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Nhâm Thân khắc hàng Can, hàng Chi: Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân nên cũng không phải là những đối

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 

Canh Thân khắc hàng Can, hàng Chi: Mậu Dần, Nhâm Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 

Mậu Thân khắc hàng Can, hàng Chi: Canh Dần, Giáp Dần nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956

Bính Thân khắc hàng Can, hàng Chi: Nhâm Dần, Giáp Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Tuất nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955

Ất Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 1943 

Quý Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 

Tân Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Đinh Sửu, Quý Sửu, Ất Dậu, Ất Mão nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 

Kỷ Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Ất Sửu, Đinh Sửu nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967

Đinh Mùi khắc hàng Can, hàng Chi: Kỷ Sửu, Tân Sửu nên cũng không phải là những đối tượng hợp

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954

Giáp Ngọ khắc hàng Can, hàng Chi: Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần, Canh Thân nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi nhâm Ngọ sinh năm 1942 

Nhâm Ngọ khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 

Canh Ngọ khắc hàng Can, hàng Chi: Nhâm Tý, Bính Tý, Giáp Thân, Giáp Dần nên cũng không phải là

coi tuổi xông nhà đầu năm mới 2017 cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 

Mậu Ngọ khắc hàng Can, hàng Chi: Giáp Tý, Bính Tý nên cũng không phải là những đối tượng hợp