Đá Muối Phong Thủy

Tượng Tỳ hưu đá muối phong thủy – PTDM11

Hiện nay tại các thành phố lớn ở nước ta như Hà Nội, TP HCM…Có các cửa hàng bày bán

Tượng Tỳ hưu đá muối phong thủy – PTDM10

Hiện nay tại các thành phố lớn ở nước ta như Hà Nội, TP HCM…Có các cửa hàng bày bán

Tượng Tỳ hưu đá muối phong thủy – PTDM09

Hiện nay tại các thành phố lớn ở nước ta như Hà Nội, TP HCM…Có các cửa hàng bày bán

Tượng Tỳ hưu đá muối phong thủy – PTDM08

Hiện nay tại các thành phố lớn ở nước ta như Hà Nội, TP HCM…Có các cửa hàng bày bán

Tượng phật Di Lặc nằm đá muối phong thủy – PTDM05

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm

Tượng phật Di Lặc ngồi đá muối phong thủy – PTDM06

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm

Tượng phật Di Lặc cưỡi Thiềm Thừ đá muối phong thủy – PTDM07

Đèn đá muối – Phật di lặc cưỡi cóc ngậm tiền Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an

Tượng Thiềm thừ ngậm tiền đá muối phong thủy – PTDM02

Có dịp các bạn đi du lịch đến Bắc Kinh, nếu các bạn để ý một chút là các bạn

Tượng phật Di Lặc đứng đá muối phong thủy – PTDM03

Đá muối phong thủy phật Di Lặc đứng là vật phẩm phong thủy thường được sử dụng để cầu may

Tượng phật Di Lặc trong đào tiên đá muối phong thủy – PTDM04

Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Là vật phẩm

Tượng Thiềm thừ ngậm tiền đá muối phong thủy – PTDM01

Có dịp các bạn đi du lịch đến Bắc Kinh, nếu các bạn để ý một chút là các bạn